Linkin kunnianosoitukset

Linkin kunnianosoitukset

Ammattiainekerho Linkki ry viettää 30. vuosijuhlaansa 17.5.2024. Vuosijuhlissa palkitaan ansioituneita yhdistyksen toimijoita. Linkkiläisillä on mahdollisuus ehdottaa kunnianosoitusten saajia 23.2. asti tällä sivulta löytyvältä lomakkeella.

Kunniamaininta

Kunniamaininnan ansaitsee henkilö, joka on toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniamaininnan voi saada yhdistyksen nykyinen tai entinen jäsen.

Rintaneulan käyttöoikeus

Yhdistyksen rintaneulan käyttöoikeus on yhdistyksen nykyisillä ja entisillä hallituksen jäsenillä. Hallitus voi kuitenkin myöntää kunnianosoituksena oikeuden käyttää rintaneulaa myös sellaisille henkilöille, jotka ovat toimineet merkittävästi yhdistyksen eteen, mutta eivät ole koskaan toimineet sen hallituksessa.

Yhdistyksen yhdistysohjesääntö sanoo rintaneulasta seuraavaa:

3 § Yhdistyksen merkit

Yhdistyksellä on kultainen rintaneula, jota saavat käyttää nykyiset ja entiset Linkin hallituksen jäsenet. Hallitus voi lisäksi kunnianosoituksena myöntää ulkopuoliselle henkilölle rintaneulan kantoluvan. Rintaneulassa on esitetty yhdistyksen tunnus.

Kunniajäsen

Kunniajäseneksi kutsuminen on yhdistyksen korkein kunnianosoituksen muoto. Kunniajäseneksi voidaan kutsua alalla pitkään vaikuttanut henkilö, joka on toimillaan vaikuttanut merkittävästi Linkin toimintaan joko yhdistyksen toimijana tai liikennetekniikan alalla mahdollistanut Linkin toiminnan kehittymisen. Kunniajäseniä kutsutaan vuosijuhlissa vain, mikäli vaatimukset täyttävä ehdokas löytyy

Yhdistyksen sääntöjen 5§ mukaan kunniajäseneksi kutsuminen tapahtuu seuraavasti:

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

Kunniajäseneksi kutsuttavan tulee olla tietoinen kutsusta, joten kerrothan lomakkeella esimerkiksi kutsuttavan nykyisen työnantajan tai sähköpostiosoitteen, jotta kunnianosoitustoimikunta ja hallitus voivat olla yhteydessä kutsuttavaan.

en_GBEnglish (UK)